Yayınlanma Tarihi
14 Nisan 2024

Envanter Yönetim Sistemi

Envanter Yönetim Sistemi,Envanter defteri ticari bir işletmeye sahip olan herkesin kayıtlarını gerçekleştirmesi için kanunlar tarafından zorunlu tutulması gereken bir defterdir.

Envanter Yönetimi

Envanter Yönetimi işletme sahipleri açısından en önemli konulardan biridir. Envanter defteri ticari bir işletmeye sahip olan herkesin kayıtlarını gerçekleştirmesi için kanunlar tarafından zorunlu tutulması gereken bir defterdir. Envanter ise genel olarak işletmelerin kar elde etmek amacı ile müşterilerine satmayı düşündüğü tüm malzemeleri ve ürünleri içermektedir. Tedarik zinciri açısından en önemli unsurlardan biri olan envanter yönetimi ise; Üretici kişilerden depolara ve bu noktalardan da satış kanallarına ulaşmasına kadar olan tüm sürecin takip edilebilmesidir. 

 

Envanter yönetiminin esas amacı ise doğru ürünlerin tam zamanında ve doğru yerde olmasını sağlamaktır. Bu sayede de stokların takibi daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca ne kadar sipariş alınması gerektiği ve ürünlerin nasıl ve nerede depolanması gerektiği gibi tüm bilgiler de yine envanter yönetimi içerisinde yer almaktadır. 

 

Envanter Nedir?

Envanter genel tanımı ile ticari malların çizelgeler ile değerlerinin gösterimi olarak açıklanmaktadır. Her ne kadar ticari anlam içerisinde envanter tanımı kullanılıyor olsa da para, mülk ve hizmetler de borçlu durumda iken envanter içerisinde faaliyet olarak gösterilirler. 

Kontrol etme, düzeltme ve mevcut durumu normalleştirme için envanter kullanılmaktadır. Ancak envanterin sadece belirli tarihler aralığında yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde alınacak olan borçların miktarı anlaşılabilmektedir. Envanter sayımı yapılabilmesi için önemli ve belirlenmiş kurallar bulunur. İşletmeler ve firmalar sayım yaparken, yarıyıl kar ve zararları envanter yönetimi sayesinde tespit edebilmektedir. Muhasebe sistemi içerisine de kayıt edilen envanter defteri sayesinde durumlar netlik kazanır. 

 

Envanter Defteri Nedir? Ne İşe Yarar?

Envanter defteri ticari işletmelerin açılış sırasında ve açılıştan sonraki her dönem için de geçerli olmak üzere alacaklarının, taşınmazlarının nakit paraların ve borçlarının detaylarının tek tek kaydedilmesi için tutulan defterdir. Ciltli ve sayfalı olan envanter defteri için en önemli kurallardan biri de dönem süresinin 12 ayı geçmemesidir. 

Envanter defteri Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve hazırlanmaktadır. Düzenli ve aktif olarak faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri süresi içerisinde her hesap dönemi sonundan başlamak üzere üç ay içerisinde hazırladıkları envanter defterine kayıtları yapılmaktadır. 

Envanter defteri sayesinde stoklara her zaman hakim olunabilmektedir. Ürünlerin ve sunulan hizmetlerin daha kolay ve güvenli bir şekilde takip edilebilmesini sağlayan envanter defteri sayesinde planlamalar eksiksiz bir şekilde yapılabilir. 

Envanter defterleri sadece ticari yazılımlar için tutulabilmektedir. Dijital ortamda da envanter takibi yapılabilmesi mümkündür. Bunun için yönetmeliğe uygun olarak geliştirilen envanter takip programları kullanılmaktadır. Dijital ortam üzerinden de işlenen tüm kayıtlarla gerekli sayımlar ve kontroller de yapılabilmektedir.

 

Sürekli Envanter Yöntemi Nedir?

Sürekli envanter yöntemi ürünlerin imalat ve seri numarası gibi çeşitli etkenler ile birbirinden ayrılması üzerine kurulu olan bir takip yöntemidir. Bu yöntem sayesinde mallar ve ürünler satılırken maliyetler de açıkça bilinmektedir. Bunun için de satılan her bir ürünün maliyetini satış işlemini yapıldığı esnada anında tespit edilebilmektedir. Bu durum neticesinde de gerekli kayıtlar satış sonrası yevmiye kaydından hemen sonra yapılabilmektedir. 

 

Aralıklı Envanter Yöntemi

Aralıklı envanter yöntemi sürekli envanter yöntemine göre satış sonrasında kayıt elde edilmesine gerek bırakmaz. Dönem sonlarında hesapların işlenmesi üzerine tasarlanan bir envanter hesap yöntemi olarak tanımlanmaktadır. 

Dönem sonlarında malların alış ve satışların muhasebeleştirilmesi için sadece aralıklı envanter yöntemi tercih edilmektedir. Aralıklı envanter yöntemi aynı zamanda dönem sonu envanter yöntemi olarak bilinir. Genel olarak işletmeler ve ticari faaliyette bulunan kişiler satmış oldukları malların maliyetlerinin anlık olarak hesaplanması uygun değil ise dönem sonu, yani aralıklı envanter yöntemini tercih ederler.

 

Devamlı Envanter Yöntemi

Devamlı envanter yöntemi içerisinde malların ve ürünlerin satışları sırasında anında maliyetleri de bilinmektedir. Devamlı envanter yöntemini kullanırken satış işlemi ile birlikte envanter defterine de anında giriş yapılarak satılan malların maliyetleri çıkartılmaktadır. Aralıksız envanter yöntemi olarak da bilinen bu yöntem dönem içerisinde sürekli aktif olmak zorundadır. 

 

Envanter Yönetimi Nedir?

Envanter yönetimi sistemleri sayesinde işletmeler için pek çok avantaj da elde edilebilmektedir. Yönetimdeki esas amaç ise envanterin daha sağlıklı ve iyi bir görünüme sahip olabilmesidir. Şirketlerin varlıklarını daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri açısından da envanter yönetimi en önemli unsurlardan biri olarak bilinmektedir. 

Özellikle tedarik zincirinin öğelerinin bu sistem içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Büyük envanter defterlerine sahip olan işletmeler için oldukça konforlu bir kullanım sunabilmektedir. Depo, sigortalama ve çalınma ile hasar risklerini en az seviyeye indiren envanter yönetimi satış ve maliyet arasındaki doğru dengeyi korumak adına önem taşımaktadır. 

 

Envanter Yönetim Sistemi

Envanter yönetim sistemi tamamen yazılımlardan oluşmaktadır. Envanter takibinin yapılabilmesi için gelişmiş yazılımlardan üretilen sistemler tercih edilir. Elektronik tablolar sayesinde stoklar daha kısa sürede kontrol edilmektedir. Manuel takip sistemini sıfıra indiren envanter yönetim sistemi sayesinde muhasebe işlemleri de direkt olarak otomatikleşmekte ve iş yükünü büyük oranda azaltmaktadır. Envanter yönetim sistemi sayesinde ayrıca siparişleri girme, depolama ve bunları kullanma süreçleri de oldukça basit bir hale gelmektedir. 

Abone ol
Abone olun ve her etkileşimden en iyi şekilde yararlanmaya başlayın.

Spam yok, istediğiniz zaman abonelikten çıkın