Excel Masraf Formu Örneği İndir

 

 

Masraf Formu İçeriği

Büyük işletmelerin personel masrafları da büyük olmaktadır. Personellerin seyahat masrafları da en fazla yer tutan giderleri oluşturmaktadır. Bu nedenle işletmelerde; çoğu zaman personellere masraf formu doldurma işlemi ile bu giderler takip edilmektedir. Personeller genel olarak form doldurma işlemlerini masrafları oluştuktan sonra finans departmanına sunmaktadırlar. Dijitalleşmeler ile birlikte gündeme gelen masraf sistemi uygulamaları ile bu masraf formlarını dijital sistemler yardımıyla rahat bir şekilde girişi sağlanabiliyor. 


Masraf Formu İçeriği 

Genel olarak finans departmanı tarafından sağlanan ''masraf formu örneği'';  şirket personellerinin masraflarının, muhasebeleştirmeye uygun olacak şekilde hazırlanmış ve hesaplanma sistemi kolay bir  Excel şablonu şeklindedir. Bu formu dolduran personel tüm detayları ile masraflarını belirtmeli, yaptığı harcamaları da fiş ya da fatura görselleri ile ispatlamalıdır. 
   
Finansal anlamda oldukça büyük ihtiyaç olan masraf formu şirketler için büyük fayda sağlamaktadır. 
Ayrıca gereksiz harcamaların önlenmesi açısından da büyük bir kontrol imkanı sağlamaktadır. Netice de masraf formu oluşturulduğu zaman tüm şirket giderleri raporlanmış olmaktadır.

Masraf Formunda Olması Gereken Bilgiler 

Masraf formunda olması gereken en önemli özellik, hizmet kartlarının bulunacağı bir tablonun olmasıdır. Masraf talebi yapacak personelin cari bilgilerinin (isim-soy isim- çalıştığı departman) olduğu bir tablo bulunmalıdır. Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan masraf formu tüm detayları ile şirkete çok büyük katkı sağlamaktadır. 
 
Aynı şekilde bir başka fayda sağlayan veri de Excel masraf örneği şeklinde olan Excel dosyasıdır. Her anlamda fayda sağlayan bu çalışma da finansal olarak çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hem 
masraf yapan personel hem de masrafı kontrol edecek onaylayacak ve hesaplayacak kişilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
 
Tüm detayları ile oluşturulmuş masraf formunda personelin yemek, yol, konaklama ve buna benzer birçok farklı masrafı tüm detayları ile yer almaktadır. Verilen avans sonrası personelin tüm masrafları düşülür tüm hesaplamalara göre finans departmanı personele ödeme yapar veya avans üzerinden kalan parayı geri alır. Personel masraf yönetimi için Flovo yu inceleyebilirsiniz.