Günümüzde üretim, hizmet ve daha birçok iş sektörü son teknolojik gelişmeler ile farklı süreçlerde gerçekleşmektedir. Yeni meslekler, çalışma şekilleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunda en büyük etken de yapay zeka ve robotik teknolojilerdir. Bu şekilde oluşan çalışma sistemleri hem insanların iş hayatındaki çalışma hızını arttırmakta hem de işletmenin maliyetlerini düşürmektedir.

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Ve İşlevleri 

Dijital dönüşüm genel anlamı ile bir işi değişime uğratarak; yeni kazanç ve değer üreten, bir süreç oluşturmak amacındadır. Bu işlevi yapmak için de dijital teknolojilerden yardım alarak aynı şekilde dijital bir iş modeli ortaya çıkarmak gerekir. Dijitalleşmenin çağımızda çok büyük önem kazanmasının nedeni, iş sürecindeki verileri çok daha anlaşılır aynı zamanda da verimli ve hızlı bir hale getirmesidir.
   
Birçok farklı işletme son zamanlarda iş organizasyonları yaparken, günlük çalışma verimliliğini artırmak ve geliştirmek için dijitalleşmeye yönelmektedir. Dijitalleşme sayesinde birçok firma kaynak yönetimlerini geliştirip, iş modellerine büyük katkı sağlamaktadırlar. Dijitalleşme verimliliği en yüksek seviyeye çıkarmak için işletmede bulunan herhangi bir operasyonda yürürlüğe koyulsa da daha kapsamlı bir şekilde organizasyonlarda kullanılabilir. 

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Nelerdir?

Günlük hayatımızda bilgisayar veya iletişim teknolojileri ile ortaya çıkan; dijital dönüşüm teknolojileri hayatımızın tüm alanlarında kısa zamanda kolay bir şekilde verimli işler yaptırmaktadır. 
Dijital dönüşüm sadece bilgi ve iletişim teknolojileri değil aynı zamanda insanların hayat tarzlarının  değişimini de sağlamaktadır. Peki dijital dönüşüm teknolojileri nelerdir?


Mobil
Dijital Medya
Yapay Zeka
Büyük Veri(büyük data)
Bulut Bilişim
Arttırılmış Gerçeklik
Nesnelerin İnterneti


Dijital Dönüşüm Teknolojilerinin İş Sürecindeki Rolü 

Dijital dönüşüm teknolojileri, şirket işlerinin  bilgisayar, mobil cihazlar ve buna benzer araçlarla  elektronik ortamda  sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilme işlemidir. Şirkette çalışan kişilerin verimliliğini ve işlerin geliştirilmesini yüksek seviyelere taşıyan bir sistemdir. Aynı zamanda iş sürecini kolaylaştıran, organize bir şekilde çalışma olgusunu şirkette tüm çalışanlara dağıtan bir sistemdir. 
 
Yenilenen teknolojileri kullanan dijital dönüşüm teknolojileri daha çok işletmeye ve çalışana ulaşmayı ve bunların iş hacmini yükseltmeyi hedefler.

Şirket İçinde Dijital Dönüşüm Teknolojileri 

Şirketler dijital teknolojiyi kullanarak hem müşterilerine dijital ortamlardan ulaşır; hem de çalışanlarının şirket işlerini dijital ortamdan daha hızlı halletmesini sağlar.  Dijital dönüşüm genel olarak bir şirkette verimliliği ve aynı zamanda müşteri değerini artırmak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Dijitalleşme sayesinde risk yönetimi, yeni gelir kapıları açma gibi yeteneklere sahip olarak şirketin bir adım daha öne geçmesini sağlamış olursunuz.